Vsakování dešťových vod

Důvod proč zasakovat dešťovou vodu je jednoduchý. Dříve byla dešťová voda odváděna do dešťové kanalizace, kterou během silných dešťů přetěžovala. V kanalizaci se navíc dešťová voda smísí se splašky a na ČOV pak následně musí být čištěna se zbytečně vysokými náklady. Nebylo to tak hrozné jako v dnešní době, kdy se vybudovalo mnoho rodinných domů a bytových jednotek. Ač nás to hned nenapadne, ale problémem je i velký nárůst dlážděných, vybetonovaných a jinak zpevněných ploch - nejen, že nedovolují vsáknutí dešťových vod, ale navíc urychlují její odtok ze zastavěných území, čím zvyšuje riziko lokálních záplav. V globálu pak dochází k poklesu hladiny podzemní vody a naopak navýšení průtoku např. u řek. A právě to jsou důvody, proč jsou v dnešní době podporována a v mnoha případech vyžadována řešení umožňující zasakování nebo jiné využívání dešťové vody přímo na pozemku, kam voda dopadne.


Jak vsakovat dešťovou vodu moderním zasakováním

Dnes už je povinností mít u novostavby nádrž na dešťovou vodu a tím řešen i bezpečnostní přepad nádrže, tedy zasakování nadměrné dešťové vody v nádrži. K nejmodernějším a nejefektivnějším způsobům patří využití prefabrikovaných plastových tunelů nebo bloků – jejich výhodou je vysoká akumulační schopnost (dle typu může být 95 - 100 % objemu využito k nahromadění vody), úspora výkopových prací a jednoduchá instalace (díky nízké hmotnosti jednotlivých prvků). Další velkou výhodou je ušetření za materiál jako je štěrk.
Jednotlivé systémy fungují jako „stavebnice“ – bloky se skládají vedle sebe nebo nad sebe tak, aby vytvořily objekt o požadovaném objemu. Tunely se skládají za sebe nebo paralelně vedle sebe, přičemž konce se uzavírají tzv. čely.


Vsakovací tunely

Tunely se pokládají na předem připravené podloží, protože nemají dno, ideální podloží je cca 10-20 cm štěrku a geotextilie. Vsakovací tunely doporučujeme použít do zahrad k rodinným domům. Na stěnách tunelů jsou malé otvory, které zaručují, že nashromážděná voda bude pozvolna prosakovat do okolní zeminy. Obě koncová čela jsou opatřena otvorem pro připojení potrubí tedy jak přítokového, tak i potrubí pro regulovaný odtok, které následně může část vody odvést mimo pozemek.
Velkou výhodou vsakovacích tunelů je to, že jejich kapacita se blíží 100 %. V porovnání s prostorem zasypaným štěrkem proto představuje úsporu až 2/3 objemu nutných výkopů. Systém je také velmi lehký a skladný (tunely se skládají a zapadají na sebe), což snižuje přepravní náklady.


Vsakovací bloky

Jedná se o kvádry, které se skládají na sebe i vedle sebe tak, aby vyplnily požadovaný objem, a to až v několika vrstvách. Tento způsob bychom doporučili pro průmyslové vsakování či do míst, kde je zapotřebí provést vrstvení vsakovacích bloků, a to z důvodu malého prostoru či potřeby velkého vsakovacího objemu. 

Rozdíl mezi použitím vsakovacích bloků a štěrku je veliký. U použití vsakovacích bloků ušetříte náklady za výkopové práce, naložení a odvoz zeminy, likvidace zeminy, dopravu a manipulaci se štěrkem, čas apod...

Vsakování dešťových vod │ Novaprofi.cz

Na obrázcích můžete porovnat jaký je rozdíl u štěrkového vsakuvsakovacího bloku. Jen je tu pár rozdílu, obrázek je vytvořen pro zasakování dešťové vody u budovy, která má mnohonásobně větší odvodňovací plochu než rodinný dům. Jsou použity vsakovací boxy Sicker-box, které se dají skládat na sebe, což u vsakovacího tunelu nelze, ten může být jen v řadě za sebou, proto jeho využití je doporučeno u rodinných domů. Obrázek je vytvořen záměrně pro tak velkou budovu, aby bylo vidět toho velkého rozdílu ve výkopových prací, které jsou u štěrkového vsaku 3x větší než u vsakovacích modulů, ale vsakovací objem je srovnatelný. Příklad: Na obrázku je objem vsakovacích boxů zhruba 16 200 litrů u štěrkového vsaku před zasypáním je to 3x víc tudíž 48 600 litrů, po zasypání štěrkem je to +/- 16 200 litrů. Ve výsledku u štěrkového vsaku je to více výkopových prací, více zeminy na odvoz, přívoz několika tun štěrku a celkově více vynaložené práce.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby pomoci s výběrem správného řešení nás neváhejte kontaktovat.

Tým Novaprofi

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz